logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

ul. Kaliskiego 29A

01-476 Warszawa

07:30 - 18:30

Poniedziałek - Piątek

logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

ul. Kaliskiego 29A

01-476 Warszawa

07:30 - 18:30

Pon. - Pt.

Bractwa

Bractwa

W szkołach Pro Futuro funkcjonuje system Bractw jako nieodłączny element programu wychowawczego. Każdy uczeń przynależy do jednego z czterech Bractw: wody, ognia, ziemi lub wiatru. Głównym celem systemu Bractw jest promowanie bardzo dobrego zachowania i oczekiwanych postaw społecznych. Stwarza to możliwość do uczenia się odpowiedzialności oraz doświadczania konsekwencji własnych decyzji i osobistego wpływu na wynik końcowy grupy. Bractwa integrują społeczność szkolną, dają uczniom poczucie przynależności do grupy, pozwalają lepiej poznać się dzieciom z różnych klas oraz uczą współdziałania w grupie w atmosferze szacunku i wzajemnego wsparcia.

Bractwa tworzą dzieciom przestrzeń, w której mogą decydować, działać oraz być odpowiedzialnym za własne słowa i czyny. Dodatkowo rozwijają i promują otwartość, kreatywność, obowiązkowość i systematyczność.

Zasady funkcjonowania Bractw:

 • Na początku roku szkolnego uczeń zostaje przydzielony do Bractwa;
 • Członkowie rodzin są zawsze w tym samym bractwie;
 • Członkowie Bractw pozostają w swoim Bractwie do ukończenia szkoły;
 • Cała kadra nauczycielska jest również przydzielona do Bractw

Na czym polega działanie Bractw?

Uczniowie otrzymują bilety od nauczycieli za bardzo dobre zachowanie, reprezentowanie szkoły, dodatkową pracę na rzecz szkoły, które umieszczają w skrzynce swojego Bractwa. Nauczyciele wręczają bilety uczniom spontanicznie, gdy zauważą zachowanie, które chcą wzmacniać i promować wśród uczniów.

Bilety są liczone pod koniec miesiąca i podczas Apelu Bractw przyznawane są dyplomy i drobne upominki za najlepsze wyniki indywidualne i grupowe.

Kryteria otrzymywania Biletów:

 • Bardzo dobre zachowanie w klasie;
 • Bardzo duża poprawa w zachowaniu;
 • Sprzątanie po innych (bez wcześniejszej prośby ze strony nauczyciela);
 • Dawanie dobrego przykładu swoim zachowaniem: pomoc kolegom w potrzebie;
 • Pomoc nauczycielowi, np. uczeń sprząta klasę, podnosi papierki, robi porządki;
 • Bardzo dobra praca podczas lekcji dzięki aktywnej współpracy i dobremu zachowaniu ucznia;
 • Za postawę społeczną: występy na apelach, w konkursach, olimpiadach;
 • Za reprezentowanie szkoły lub Bractwa na zawodach sportowych;
 • Za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia akademickie.