logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

sekretariat@profuturo.edu.pl

ul. Przyszłości 4

05-082 Blizne Łaszcz.

Poniedziałek - Piątek

8.00-17.00 | Sekretariat

7.30-18.30 | Szkoła

logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

ul. Kaliskiego 29A

01-476 Warszawa

07:30 - 18:30

Pon. - Pt.

Oddział „0”

Nasza Zerówka zapewnia uczniom łagodne wejścia w świat szkoły podstawowej. Organizacja budynku i układ zajęć przypominają maluchom poważną instytucję, dzięki temu dzieci mogą poczuć się zmotywowane do nauki, przy okazji chwaląc się, że wstępują w szeregi uczniów, a nie przedszkolaków. Kształtuje to odporność emocjonalną, która w przyszłości będzie konieczna do dobrego radzenia sobie w nowych lub trudnych sytuacjach.

Zależy nam, by uczniowie klasy ?0? poznawali świat przez działanie i doświadczanie, by lekcje, w których uczestniczą angażowały ich do odkrywania i poszukiwania, dawały im przestrzeń na realizację twórczych pomysłów, rozwijały ich zainteresowania i zdolności. Wspieramy dziecięcą ciekawość, aktywność oraz samodzielność.

Metody, które wykorzystujemy w pracy z naszymi uczniami dobieramy w oparciu o znajomość potrzeb rozwojowych dzieci. Dzięki temu wspomagamy dzieci w budowaniu ich wiedzy o otaczającym świecie w sposób najbardziej efektywny i atrakcyjny. Równie ważne jest wprowadzenie dzieci w świat systemu wartości przyświecających naszej szkole oraz rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w prawidłowych relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.