logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

sekretariat@profuturo.edu.pl

ul. Przyszłości 4

05-082 Blizne Łaszcz.

Poniedziałek - Piątek

8.00-17.00 | Sekretariat

7.30-18.30 | Szkoła

logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

ul. Kaliskiego 29A

01-476 Warszawa

07:30 - 18:30

Pon. - Pt.

Szkoła Podstawowa nr 61 z oddziałami dwujęzycznymi

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PRO FUTURO

Powstała w 1992 roku Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 61 z oddziałami dwujęzycznymi Pro Futuro, przygotowuje uczniów do życia w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Aby osiągnąć postawione przed placówką cele, jej działalność została oparta na 4 wartościach: dziecko centryczności /podmiotowość/, uważności, otwartości i rozwoju. Wartości te pozwalają stworzyć stały zakres pojęć i kryteriów, które służą rozwojowi szkoły.

Szkoła Podstawowa – Metody Nauczania

W Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 61 z oddziałami dwujęzycznymi Pro Futuro stosuje się  metody uczenia oparte na najnowszej wiedzy o funkcjonowaniu i uczeniu się mózgu oraz pedagogiki. Głównym programem metodycznym szkoły jest program ?Tak uczymy?, w skład którego wchodzą : edukacja wielozmysłowa, gimnastyka mózgu, techniki uczenia się , piłki gimnastyczne  zamiast krzeseł w I etapie oraz ewaluacja wewnętrzna.

Szkoła Pro Futuro stawia na indywidualne podejście do ucznia oraz dostosowanie metod nauczania do jego rozpoznanych potrzeb, możliwości i potencjału. Został stworzony  metodologiczny system, którego celem jest dostarczanie wiedzy w najefektywniejszy dla uczniów sposób oraz trenowanie w nich umiejętności skutecznego i szybkiego uczenia się.

W ramach Pracowni Rozwoju każdy uczeń jest diagnozowany i monitorowany i tworzony jest portret ucznia.

Przykładem indywidualnego podejścia jest program ?Wielka 5?, w ramach którego uczniowie wyznaczają cele i optymalne warunki współpracy z nauczycielem każdego z 5 kluczowych przedmiotów .

Z programem ?Wielka 5? bezpośrednio powiązane są mini-konferencje ? spotkania z rodzicami prowadzone samodzielnie przez uczniów, podczas których ? w języku polskim i angielskim ? omawiają swoje postępy, prezentują wykonane prace i przedstawiają swoje cele edukacyjne i wychowawcze.

Szkoła Podstawowa – Program Dwujęzyczności

Szkoła wprowadziła kilka lat temu autorski program dwujęzyczności. Wykorzystuje on nowoczesne metody nauczania, takie jak ?CLIL?. Ważnym elementem programu dwujęzyczności jest też ?language immersion?, czyli zanurzenie w języku. Poza lekcjami nauki języka angielskiego, w szkole Pro Futuro uczniowie uczęszczają na prowadzone w języku angielskim: Art. Activator (zajęcia plastyczne), Science Freaks (zajęcia naukowe prowadzone metodą eksperymentu), Reading is Fun (nauka czytania), Globtrotters Club (zajęcia poznawania świata).

Uczniowie szkoły Pro Futuro osiągają niezwykle wysokie wyniki podczas Egzaminów Cambridge (które obejmują wszystkich uczniów szkoły), plasujące szkołę w światowej czołówce, dlatego Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 61 z oddziałami dwujęzycznymi Pro Futuro uzyskała prawo posługiwania się tytułem Cambridge English Language Assessment Preparation Centre, który na całym świecie jest przyznawane wybranym placówkom przygotowującym dzieci do egzaminów Cambridge University.

Uczniowie I etapu edukacyjnego objęci są programem ?Lider?. Wspólnie z wychowawcą klasy ustalają swój cel ? jakim liderem chcieli by zostać (np. czytania czy dbania o rośliny w klasie) oraz działania prowadzące do uzyskania tytułu. Partnerskie traktowanie uczniów wpływa korzystnie na ich samodzielność i samosterowność.

Elementem świadczącym o indywidualnym podejściu do ucznia jest również oferta zajęć dodatkowych. Uczniowie w każdej klasie mogą uczęszczać przez cały semestr na wybrane przez siebie zajęcia dodatkowe. Szkoła dba o to, żeby wybór zajęć był indywidualną decyzją każdego z uczniów. Szkoła oferuje również Indywidualną Ścieżkę Rozwoju, w ramach której organizowane są samodzielne zajęcia z nauczycielami, instruktorami czy trenerami.

Nasza szkoła jest wyposażona w tablice multimedialne, korzysta z platformy edukacyjnej Its Learning , nauczyciele  i uczniowie na zajęciach korzystają z tabletów i licznych aplikacji.

Stworzyliśmy system cotygodniowych szkoleń i warsztatów oraz harmonogram koleżeńskich obserwacji .

O wysokiej jakości nauczania w szkole Pro Futuro świadczy również współpraca  z

  • Wyższą Szkoła Pedagogiczna im Korczaka ? praktyki studentów w ramach programu Erasmus, z Akademią Pedagogiki Specjalnej im M. Grzegorzewskiej ? praktyki studentów,
  • Cambridge Lang ? egzaminy zewnętrzne z języka angielskiego,
  • Polską Akademią Nauk przy EDUSCIENCE  – największym projekcie innowacyjnym realizowanym w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych.