logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

sekretariat@profuturo.edu.pl

ul. Przyszłości 4

05-082 Blizne Łaszcz.

Poniedziałek - Piątek

8.00-17.00 | Sekretariat

7.30-18.30 | Szkoła

logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

ul. Kaliskiego 29A

01-476 Warszawa

07:30 - 18:30

Pon. - Pt.

Pierwszy Kongres Gimnazjalistów

Na początku ostatniego tygodnia roku szkolnego, uczniowie gimnazjum zebrali się na Pierwszym Kongresie Gimnazjalistów aby podyskutować na temat organizacji i atmosfery w gimnazjum PRO FUTURO. Uczniowie najpierw pracowali w pięciu Komisjach: Komisji ds. Stanu Obecnego, Komisji ds. Merytorycznych, Komisji ds.Społeczności, Komisji ds.Fizycznych,  Komisji ds. Organizacji następnie przedstawiali postulaty swoich komisji aby wybrać te najważniejsze. Specjalną rolę miała Komisja ds. Stanu Obecnego której zadaniem było na podstawie informacji z ankiet przedstawienie różnych obszarów funkcjonowania gimnazjum. W efekcie debaty powstała lista postulatów, która wraz z raportem z Kongresu została przekazana na ręce Pani Prezes i Pana Dyrektora. Przedstawiciele zostali przyjęci z pełną powagą a także radością z takiej inicjatywy. 
Lista postulatów składa się z 8 punktów. Na pierwszym miejscu  znalazł się postulat stworzenia samorządu. Z taką młodzieżą wszystko jest możliwe. Czekamy więc na nowy rok szkolny 🙂
Uczestnikami i słuchaczami prawie pięciogodzinnych rozmów byli także wychowawcy klas gimnazjalnych: Jolanta Krawczyk-Borkowska, Ewa Martynkien oraz Tomasz Różnicki. Do Kongresu dołączyli również Luiza Furman-Wawrzyńska, która czuwała nad kwestiami etycznymi oraz Anna Beresteczka, która dodatkowo podczas zajęć WOS-u, przeprowadziła ankiety z uczniami. Wszytkim serdecznie dziękuję!
 
Anna Dziubińska

RAPORT Z KONGRESU GIMNZJALISTÓW
 „ORGANIZACJA I ATMOSFERA W GIMNAZJUM PRO FUTURO”
 Z DNIA 15.06.2009
 
Raport powstał na podstawie ankiet 36 uczniów gimnazjum PRO FUTURO oraz dyskusji w której wzięło udział 23 uczniów gimnazjum PRO FUTURO.  Uczniowie pracowali w pięciu Komisjach: Komisji ds. Stanu Obecnego, Komisji ds. Merytorycznych, Komisji ds.Społeczności, Komisji ds.Fizycznych,  Komisji ds. Organizacji.
Dodatkowym dokumentem, który powstał podczas Kongresu jest Lista Postulatów, którą uczniowie wraz z raportem przekazali Panu Dyrektorowi Leszkowi Lotkowskiemu.
 
Komisja ds. Stanu Obecnego dokonała opisu obszarów funkcjonowania Gimnazjum PRO FUTURO, biorąc pod uwagę pozytywne jego aspekty 
1. Za największe plusy w zakresie organizacji gimnazjum zostały uznane:
 – małe klasy
 – dobra lokalizacja
 – rozległy teren szkolny
 – długie przerwy
 – rozpoczynanie zajęć szkolnych o 8.30
 – (tylko) jeden dzień w mundurku
 – organizacja akcji szkolnych i projektów (np. Śniadanie  Europejskie)
 – organizacja wyjazdów integracyjnych  i Zielonej Szkoły 
 
2. Za największe plusy w zakresie zasobów nauczycielskich gimnazjum zostały uznane:
 – młodzi i wyrozumiali nauczyciele
 – zaangażowanie nauczycieli
 – obecność psychologa na co dzień
 – kompetentna kadra nauczycielska
 
3. Za największe plusy w zakresie nauczania w gimnazjum zostały uznane:
 – codzienna nauka języka angielskiego
 – obecność native speaker-a
 – możliwość nauki innych języków obcych w większym zakresie godzin
 – organizacja zajęć  pozalekcyjnych   
– organizacja wspólnych wycieczek w różne ciekawe miejsca
 – wprowadzanie nowych trendów w nauczaniu (np. multitablice, BTI)
 
4. Za największe plusy w zakresie ukierunkowania działań  na ucznia i atmosfery w gimnazjum zostały uznane: 
– dostosowanie szkoły do potrzeb uczniów
 – indywidualne podejście do ucznia
 – swoboda
 – fajni znajomi
 – dobra, przyjazna atmosfera
 – częsty i prawdziwy kontakt z nauczycielami
 – brak  przemocy oraz stosowania używek
 – tolerancja dla młodszych
 
Przedstawiciele Kongresu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Najnowsze komentarze
    Archiwa