logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

sekretariat@profuturo.edu.pl

ul. Kaliskiego 29A

01-476 Warszawa

Bemowo

Poniedziałek - Piątek

8.00-17.00 | Sekretariat

7.30-18.30 | Szkoła

logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

ul. Kaliskiego 29A

01-476 Warszawa

07:30 - 18:30

Pon. - Pt.

Podsumowanie pracy psychologiczno-pedagogicznej w II etapie edukacyjnym

Podsumowanie pracy psychologiczno-pedagogicznej w II etapie edukacyjnym

W okresie od 2 września 2013 r. do 27 czerwca 2014 r., w Szkole Pro Futuro zrealizowano wiele działań o charakterze profilaktycznym i psychoedukacyjnym – we współpracy z wychowawcami poszczególnych klas, uczniami oraz ich rodzicami, a mianowicie:

 • W klasach 4-6, przeprowadzono między innymi badania ankietowe, poświęcone problematyce bezpieczeństwa w szkole; wnioski z przeprowadzonych analiz zostały udokumentowane i omówione podczas zajęć z uczniami;
 • Zapoznano uczniów klas: 4, 5A, 5B, 6A oraz 6B, z możliwymi sposobami przyjmowania porażki oraz sukcesu, jak również metodami radzenia sobie w sytuacji stresowej (np. w trakcie przystępowania do egzaminów zewnętrznych, takich jak „Sprawdzian Szóstoklasisty”);
 • Przeprowadzono diagnostykę podstawową (umożliwiającą stworzenie „Portretu Ucznia”) oraz przesiewową (na podstawie której, uczniowie zostali zakwalifikowani do odpowiednich zajęć o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym);
 • Zorganizowano wiele spotkań indywidualnych z uczniami klas II etapu edukacyjnego i ich rodzicami;
 • Zrealizowano cykl szkoleń dla nauczycieli pracujących w Szkole Pro Futuro (w Warszawie
  i Łomiankach), zatytułowanych m.in. „Stylowy Nauczyciel”, „Dysleksja”, „TALENTY”;
 • Przeprowadzono cykl szkoleń dla rodziców uczniów Szkoły Pro Futuro – w Warszawie
  i Łomiankach, zatytułowanych, na przykład: „Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny. Ogólna charakterystyka zmian rozwojowych”;
 • Nawiązano współpracę ze Strażą Miejską podczas realizacji Programu Profilaktyki;
 • W klasach 4-6, zorganizowano szkolenia przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne, poświęcone, na przykład: problematyce agresji, czy też strategiom marketingowym.
Ewa Gawęda-Soboń

Psycholog szkolny
Wychowawca klasy 5B

Zdjęcie do artykułu

20130927_120928.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Najnowsze komentarze
  Archiwa