logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

sekretariat@profuturo.edu.pl

ul. Przyszłości 4

05-082 Blizne Łaszcz.

Poniedziałek - Piątek

8.00-17.00 | Sekretariat

7.30-18.30 | Szkoła

logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

ul. Kaliskiego 29A

01-476 Warszawa

07:30 - 18:30

Pon. - Pt.

Dwujęzyczne Gimnazjum nr 54 w Warszawie

DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM PRO FUTURO W WARSZAWIE

Niepubliczne Dwujęzyczne Gimnazjum nr 54 Pro Futuro w Warszawie przygotowuje uczniów na wyzwania przyszłości. Wiemy, jakie umiejętności kluczowe powinni posiadać nasi uczniowie zarówno w kontekście dalszej ścieżki edukacyjnej, jak i rozwoju psychologiczno-społecznego. Zależy nam na tym, aby absolwent szkoły:

 • Poznawał własne talenty, uzdolnienia, mocne strony.
 • Umiał wyznaczyć sobie cele i drogę do ich realizacji
 • Był samodzielny w myśleniu i postępowaniu.
 • Brał odpowiedzialność za siebie I swój proces edukacyjny.
 • Miał poczucie sprawczości.
 • Umiał się szybko i skutecznie uczyć.

Uczniowie w naszej szkole nabywają  umiejętności i wiadomości potrzebne do zrealizowania wyznaczonych sobie celów i  samodzielnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

Uczniowie  objęci są programem pracowni rozwoju, która wspólnie z metodykiem szkoły przygotowuje nauczycieli do pracy z indywidualnymi, rozpoznanymi potrzebami uczniów, ich możliwościami i potencjałem.

DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM PRO FUTURO – Główny Program Metodyczny

Głównym programem metodycznym szkoły jest program ?Tak uczymy?, w skład którego wchodzą:

 • tutoring;
 • praca projektowa;
 • praca w grupach (odwrócona lekcja);
 • techniki uczenia się oraz śledzenie wyników uczniów z egzaminów próbnych i wyciąganie wniosków;
 • modyfikowanie metod pracy na zajęciach przygotowujących do zdania tych  egzaminów
 • wprowadzenie zajęć dodatkowych i konsultacji nauczycielskich – Szkoła przyjęła system badań zewnętrznych Operon co pozwala nam organizować prace dydaktyczną.

DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM PRO FUTURO – Indywidualna praca z nauczycielem

Doskonałym przykładem zindywidualizowanego podejścia do ucznia jest program ?Wielka 7?, w ramach którego uczniowie pracują indywidualnie z nauczycielem przy każdym z 7 przedmiotów:

 • język polski,
 • język angielski,
 • drugi język obcy,
 • matematyka
 • historia,
 • oraz do wyboru 2 z 4 (biologia, chemia, geografia, fizyka)

Ustalamy osobiste cele na każde półrocze, omawiamy mocne i słabe strony ucznia oraz ustalamy zakres wsparcia nauczycielskiego.

Nasza szkoła jest wyposażona w tablice multimedialne, korzysta z platformy edukacyjnej Its Learning, nauczyciele i uczniowie na zajęciach korzystają z tabletów i licznych aplikacji.

Stworzyliśmy system cotygodniowych szkoleń i warsztatów oraz harmonogram koleżeńskich obserwacji .

W ramach programu dwujęzyczności w języku angielskim w gimnazjum prowadzone są następujące zajęcia przy wykorzystaniu  metody nauczania ?CLIL?. Uczniowie mają zajęcia przedmiotowe prowadzone również w języku angielskim:  historia powszechna,   matematyka i fizyka, literatura amerykańska i brytyjska, geografia.

Na koniec pierwszej klasy gimnazjaliści Pro Futuro zdają egzamin zewnętrzny z języka angielskiego PET, a w trzeciej klasie ? FCE, obydwa egzaminy zewnętrzne prowadzone są z ramienia Cambridge University. Wprowadziliśmy jako szkoła egzaminy próbne Cambridge, które SA forma badań wewnętrznych. Uczniowie gimnazjum Pro Futuro osiągają niezwykle wysokie, plasujące tę placówkę w światowej czołówce. Niepubliczne Gimnazjum nr 54 Pro Futuro posiada prawo posługiwania się tytułem Cambridge English Language Assessment Preparation Centre, który na całym świecie jest przyznawane wybranym placówkom przygotowującym dzieci do egzaminów Cambridge University.

Elementem świadczącym o indywidualnym podejściu do ucznia jest również oferta zajęć dodatkowych. Uczniowie mogą uczęszczać na wybrane przez siebie zajęcia dodatkowe (również przygotowanie do konkursów). Szkoła oferuje również Indywidualną Ścieżkę Rozwoju, w ramach której organizowane są samodzielne zajęcia z nauczycielami, instruktorami czy trenerami.

Uczniowie pracują metodą projektową poszerzając wachlarz swojej wiedzy i doświadczania. Podczas wyjazdów integracyjnych, Białej szkoły, Zielonej szkoły realizujemy projekty językowe, naukowe, artystyczne.

DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM PRO FUTURO – Program Dwujęzyczności

W ramach programu ?Tutoring? każdy uczeń jest objęty indywidualną opieką nauczyciela ? tutora, który wspiera go w wyznaczaniu swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej, w rozwoju naukowym, jak i społecznym. Dzięki tutoringowi nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji, odkrywania swoich talentów.  Uczniowie gimnazjum wybierają spośród 6 kompetencji:

 • matematyczno-informatyczna;
 • przyrodnicza;
 • językowa;
 • społeczno-historyczna;
 • artystyczno-kulturalna;

Wybrana kompetencja jest realizowana przy wsparciu i pomocy tutora. Daną kompetencję może realizować przez 3 lata, ale również w każdym roku można je zmieniać lub zwiększać ich ilość.