logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

sekretariat@profuturo.edu.pl

ul. Przyszłości 4

05-082 Blizne Łaszcz.

Poniedziałek - Piątek

8.00-17.00 | Sekretariat

7.30-18.30 | Szkoła

logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

ul. Kaliskiego 29A

01-476 Warszawa

07:30 - 18:30

Pon. - Pt.

Festiwal Projektów- piątek projektowy 15 czerwca 2012 r. I etap edukacyjny

"Wierz we własne siły i zawsze bądź sobą"
 
Dzieci są szczęśliwe, kiedy już w szkole mogą realizować swoje pasje.
 
Dzieci przejawiające wszelkie zdolności i talenty trzeba nie tylko wychwycić spośród rówieśników, ale także je kształtować, rozwijać, wzbogacać i ciągle zachęcać do działania. Umiejętnie rozwijany talent stanie się źródłem radości rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim samego dziecka.
 
 
Naszym działaniom w czasie piątku projektowego przyświeca zasada G. Lewisa:
„Zdolne dziecko jest przede wszystkim dzieckiem, a dopiero potem dzieckiem zdolnym”.
 
Cel ogólny:
Rozwijanie talentów, szczególnie w obszarach nauki, kultury, sztuki oraz sportu.
 
Cele szczegółowe:
1. Wielostronne wspieranie uzdolnień dzieci.
2. Rozwijanie kreatywnych postaw.
3. Kształtowanie pozytywnej samooceny.
4. Budowanie prawidłowych więzi i relacji społecznych. 
5. Nabranie wiary we własne siły i możliwości.
6. Przezwyciężenie niepewności i lęku.
7. Radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniami.
 
Pomoce:
1. Wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.
 
Program:
1 lekcja – Zapoznanie dzieci z ideą i celami Piątku projektowego. Pomocą może być przypowieść o talentach.
 
Pewien bogaty człowiek wyruszał w podróż 
i wezwał do siebie swoje sługi, by każdemu dać talenty- swój majątek. 
Jeden dostał pięć talentów, drugi – dwa, trzeci natomiast jeden. 
Ten, który otrzymał najwięcej, 
puścił pieniądze w obrót (zainwestował) i pomnożył majątek. 
Podobnie postąpił drugi sługa.
 Jednak trzeci rozkopał ziemię i schował jeden talent. 
Po przyjeździe pan ucieszył się słysząc, 
że dwaj słudzy pomnożyli jego pieniądze. 
Wyrzucił natomiast tego, który nie zainwestował talentów, 
ponieważ uznał, że ten zmarnował okazję.
 
– rozmowa na temat przypowieści.
– wyjaśnienie 2 znaczeń słowa talent: dawniej to był pieniądz, dziś – szczególny dar.
– każda klasa przygotowuje swoją scenkę do przypowieści.
 
2 lekcja – Pogadanka na temat TALENTÓW – „Chwalimy się” swoimi talentami.
3 lekcja – Spotkanie z aktorami, którzy odkryli już część swoich talentów.
4 lekcja – Spotkanie z aktorami, którzy odkryli już część swoich talentów.
5 lekcja – Praca klasy nad inscenizacją, wcześniej wylosowanego wiersza, podział ról.
6 lekcja – Przygotowanie kostiumów, scenografii, rekwizytów.
7 lekcja – Próba generalna z udziałem innych klas!
Zdjęcie do artykułu

pp.jpg

Comments are closed.