logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

sekretariat@profuturo.edu.pl

ul. Przyszłości 4

05-082 Blizne Łaszcz.

Poniedziałek - Piątek

8.00-17.00 | Sekretariat

7.30-18.30 | Szkoła

logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

ul. Kaliskiego 29A

01-476 Warszawa

07:30 - 18:30

Pon. - Pt.

Konkurs Poetycki – Odkrywamy Talenty Przyszłości.

Zapraszam do udziału w VII edycji konkursu poetyckiego – Odkrywamy Talenty Przyszłości.
REGULAMIN VII EDYCJI KONKURSU „ODKRYWAMY TALENTY PRZYSZŁOŚCI” W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
I. ORGANIZATOR: Organizatorem konkursu „Gala Talentów” są Szkoły Pro Futuro w Warszawie, ul. Kaliskiego 29a.
II. HASŁO PRZEWODNIE: „Jeśli chcesz, aby życie uśmiechnęło się do Ciebie, przynieś mu najpierw swój dobry humor” – Baruch Spinoza
III. KATEGORIE: Konkurs poetycki rozgrywany jest w trzech kategoriach: 1) Dla uczniów szkół podstawowych 2) Dla uczniów gimnazjum 3) Dla uczniów Szkół Średnich
IV. UCZESTNICY: W Ogólnopolskim Konkursie „Gala Talentów” uczestnikami mogą być uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, I-III klas gimnazjum oraz I-III szkół średnich
V. WARUNKI UCZESTNICTWA: – Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do konkursu wyłącznie za pośrednictwem emaila: talenty@profuturo.edu.pl – W mailu należy podać swoje podstawowe dane osobowe, zgodę na ich przetwarzanie oraz tekst konkursowy. Może on być przesłany na zasadzie załącznika lub w treści maila. – W konkursie można uczestniczyć wyłącznie indywidualnie, nie grupowo.
VI. CELE:
1) Propagowanie piękna języka polskiego,
2) Propagowanie liryki jako rodzaju literackiego,
3) Zachęcanie do tworzenia utworów poetyckich,
4) Uwrażliwianie na piękno polskiego słowa, zamkniętego w wierszu, poezji,
5) Rozwijanie talentów wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
6) Rozwijanie umiejętności prezentacji własnej twórczości poetyckiej.
VII. ZAKRES: Konkurs „Gala Talentów” jest konkursem ogólnopolskim, obejmuje więc swoim zakresem wszystkie województwa Rzeczpospolitej.
VIII. NAGRODY (W TRZECH KATEGORIACH):
1) I miejsce: tablet (7 cali)
2) II miejsce: nagroda książkowa + płyta z poezją śpiewaną
3) III miejsce: nagroda książkowa (wydanie słownikowe)
4) Miejsca 4 – 10: nagrody książkowe
5) Nagroda dla nauczyciela, opiekuna zdobywcy 1 miejsca: Książka
6) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania nagrody specjalnej.
IX. JURY:
1) Jury oraz jego przewodniczącego powołuje Organizator konkursu
2) Jury dokonuje oceny zgodnie z kryteriami zamieszczonymi w Regulaminie
3) Obrady jury są tajne
4) Ocena jury jest ostateczna i nieodwołalna
5) W zależności od ilości zgłoszonych prac, pierwszym jury będą nauczyciele języka polskiego Szkół Pro Futuro w Warszawie.
X. PRZEBIEG GALI FINAŁOWEJ:
1) W dniu 29 lutego 2016 roku zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach i zaproszeni do uczestniczenia w Gali Finałowej, tym samym zostaną zaproszeni do udziału w niej,
2) Podczas Gali Finałowej zwycięzcy zostaną poinformowani o miejscu, które zajęli,
3) Uczniowie zaproszeni do udziału w Gali Finałowej są proszeni o potwierdzenie przybycie do dnia 04 marca 2016 roku,
XI. KRYTERIA OCENIANIA:
1) do konkursu można zgłosić maksymalnie 2 utwory poetyckie,
2) kryteria oceny: – nieszablonowość, – oryginalność realizacji tematu, – zastosowanie i jakość doboru środków stylistycznych, – gatunek, forma poetycka, – zgodność z hasłem przewodnim, – struktura tekstu, – poprawność językowa, – wartości artystyczne, – samodzielność.
XII. ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia prosimy kierować na email: talenty@profuturo.edu.pl w terminie do 08 lutego 2016 roku. W treści maila podajemy informacje: – Imię i nazwisko – Klasa i Szkoła – Email – Telefon kontaktowy – Nauczyciel prowadzący – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru)
XIII. TERMINY: – 08 lutego 2016 roku – przesłanie tekstu konkursowego, – 29 lutego 2016 roku – informacja na stronie Konkursu o Laureatach wraz z zaproszeniem do udziału w Gali Finałowej, – Do 04 marca 2016 roku – potwierdzenie przybycia i udziału w rundzie finałowej, – 11 marca 2016 roku godz. 12.00 – Gala Finałowa.
XIV. KONTAKT:
1. Email: talenty@profuturo.edu.pl
2. Tel. 22 861 31 30
3. Listownie: Edukacja Pro Futuro Ul. Kaliskiego 29a 01-486 Warszawa Z dopiskiem „Gala Talentów”.
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Organizator.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych bądź reklamujących kolejne edycje konkursu.
3. Dyplomy i nagrody nieodebrane podczas Gali Finałowej, nie będą przesyłane pocztą. Będzie je można odebrać do końca czerwca w sekretariacie szkoły.
To co zostanie nie odebrane, przechodzi na poczet kolejnego konkursu.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W VII EDYCJI KONKURSU POETYCKIEGO „ODKRYWAMY TALENTY PRZYSZŁOŚCI”
Noemi Joanna Zasada

otp_2016_plakat.png
Zdjęcie do artykułu

otp_2016_plakat.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *