logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

sekretariat@profuturo.edu.pl

ul. Przyszłości 4

05-082 Blizne Łaszcz.

Poniedziałek - Piątek

8.00-17.00 | Sekretariat

7.30-18.30 | Szkoła

logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

ul. Kaliskiego 29A

01-476 Warszawa

07:30 - 18:30

Pon. - Pt.

Zmiany w systemie nauczania

Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska zapowiedziała reformę szkolnictwa. Start zmian nastąpi w roku szkolnym 2017/2018. Wraca ośmioletnia szkoła podstawowa i czteroletnie liceum, a w ciągu trzech lat będą wygaszane gimnazja.

Najważniejsze założenia to:
  • klasa czwarta pozostaje w 1 etapie edukacyjnym (bez podziału na przedmioty, z nowym przedmiotem – propedeutyką);
  • szczególne zwrócenie uwagi i praca z uczniami metodą Tutoringu;
  • likwidacja Sprawdzianu Szóstoklasisty w obecnym kształcie i formie;
  • ulegnie zmianie podstawa programowa; 
  • z planów lekcji ma zniknąć między innymi przyroda, a powrócić biologia, chemia, geografia i fizyka; pojawi się też więcej godzin historii i języka polskiego;
  • nauczyciele dostaną konkretny program do realizowania podczas godziny wychowawczej.
Dla naszej szkoły, zmiany w edukacji, nie są zaskoczeniem. Już od kilku lat: 
  • wprowadzamy program ¾, w którym uczniowie klasy 3, w sposób czynny, uczestniczą w lekcjach klasy 4. Nauczyciele-przedmiotowcy prowadzą lekcje w 1 etapie edukacyjnym, starając się pokazać i wdrożyć uczniów do nauki, korzystając z różnych metod nauczania i technik pamięci;
  • pracujemy też z naszymi uczniami metodą Tutoringu i Autorytetów. To niezwykła metoda dydaktyczna, szczególnie skuteczna w rozwijaniu potencjału uczniów oraz motywowaniu ich do samodzielnej pracy. Ta forma pracy niesie satysfakcję zarówno uczniom, jak i korzystającemu z niej nauczycielowi. Tutor (z łaciny – opiekun) to ktoś, kto potrafi towarzyszyć uczniowi w jego rozwoju.
Spokojnie spoglądamy na zaproponowane zmiany, wiele z nich kieruje edukację publiczną ku idei, że uczeń i jego potencjał, umiejętności i talenty powinny być dla szkoły najważniejsze.

W październiku ma być gotowa, przygotowywana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowa podstawa programowa i koncepcja sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności. My również w tym czasie przedstawimy Państwu spójną koncepcję rozwoju Szkół i Przedszkoli Pro Futuro, jednak wszelkie zmiany w Systemie Oświaty nie zmienią naszych formy pracy i sposobu patrzenia na edukację jak na ROZWÓJ.
 

Zdjęcie do artykułu

men.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *