logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

sekretariat@profuturo.edu.pl

ul. Przyszłości 4

05-082 Blizne Łaszcz.

Poniedziałek - Piątek

8.00-17.00 | Sekretariat

7.30-18.30 | Szkoła

logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

ul. Kaliskiego 29A

01-476 Warszawa

07:30 - 18:30

Pon. - Pt.

Oddziaływanie terapeutyczne i interwencyjne

Terapia integracji sensorycznej

Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna oferuje diagnozę i terapię integracji sensorycznej.

Integracja sensoryczna to proces, który organizuje informacje docierające do mózgu z ciała i środowiska. W procesie tym mózg rozpoznaje, segreguje, rejestruje, interpretuje i łączy te informacje tak, by mogły być użyte celowo w reakcji na wymagania płynące z otoczenia.

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej

Przyjrzyjmy się temu, co się dzieje, gdy niektóre elementy procesu zwanego integracją sensoryczną nie funkcjonują skutecznie. Może się to objawiać problemami z:

 • przyswajaniem wiedzy
 • koncentracją
 • koordynacją
 • poziomem aktywności
 • rozwojem
 • samooceną
 • zachowaniem

Potencjalne oznaki zaburzeń integracji sensorycznej

 • Nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
 • Zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
 • Zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności
 • Problemy z koordynacją
 • Opóźnienia w rozwoju mowy lub zdolności językowych
 • Opóźnienia w rozwoju zdolności ruchowych (mała i duża motoryka)
 • Problemy z nauką
 • Niska samoocena
 • Kłopoty z dobrą organizacją
 • Kłopoty z zachowaniem

Zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe

Dziecko może skakać, tarzać się po podłodze, zderzać z przedmiotami, uderzać innych, taranować kolegów i dorosłych, przewracać się, kręcić jak bąk, potrząsać różnymi częściami ciała i ogólnie za wszelką cenę szuka stymulacji zmysłowej. Taki malec często od razu stara się zastąpić przerwane doświadczenie zmysłowe innym, równie intensywnym (np. po zaprzestaniu na prośbę opiekuna wjeżdżania rowerkiem w ścianę malec natychmiast zaczyna zderzać się z innymi przedmiotami lub osobami).

Nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe

Dziecko czuje się przytłoczone przez różne kolory, zapachy, dźwięki i dotknięcia innych osób (zwłaszcza nieoczekiwane lub bardzo delikatne). Na takie bodźce może reagować zakrywaniem oczu lub uszu, zatykaniem nosa, krztuszeniem się, wymiotami, krzykiem, zastyganiem bez ruchu lub odmową uczestnictwa w niektórych zajęciach czy zabawach. Malec może się także wzdragać przed kąpielą, myciem zębów, czesaniem włosów i innymi tego typu czynnościami.

Kłopoty z dobrą organizacją

Dziecko nie potrafi utrzymać porządku na biurku, w szafce lub sypialni, ma trudności z planowaniem i przygotowywaniem potrzebnych przedmiotów i materiałów, łatwo ulega rozproszeniu i potrzebuje pomocy, aby doprowadzić daną czynność do końca.

Kłopoty z zachowaniem

Dziecko może nie słuchać opiekunów, uciekać, chować się przed dorosłymi, reagować agresją lub ?zamykać się? przed światem, łatwo wpadać we frustrację, czuć się przytłoczone odbieranymi bodźcami, nie tolerować zachowań innych osób, prezentować zbyt niski lub zbyt wysoki poziom aktywności, unikać bliskości fizycznej, mieć kłopoty z perseweracją (powtarzanie tych samych zachowań).

Problemy z koordynacją

Dziecko ma kłopoty ze swobodnym poruszaniem (dotyczy to zarówno małej, jak i dużej motoryki). Często miewa zaburzenia równowagi.

Opóźnienia w rozwoju mowy lub zdolności językowych

Opóźnienia mogą się pojawić w wielu sferach takich jak: język bierny, czynny, pragmatyka, artykulacja, płynność, głos oraz sprawność mięśni jamy ustnej.

Opóźnienia w rozwoju zdolności ruchowych

Opóźnienia lub upośledzenia mogą się pojawić w zakresie rozwoju siły i elastyczności mięśni, swobody ruchów, małej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji wzrokowej itp.

Dziecko w wieku przedszkolnym  – możliwe objawy zaburzeń integracji sensorycznej

 • Dziecko nadmiernie się denerwuje i niepokoi
 • Ma wysoką/niską tolerancję na ból
 • Brak nawyków dotyczących snu
 • Przeszkadzają mu niektóre ubrania, metki, dotyk niektórych powierzchni
 • Jest wybredne podczas posiłków
 • Może być bardzo wrażliwe na hałas w swoim otoczeniu lub ignorować go
 • Silnie pożąda lub nie może znieść niektórych czynności
 • Ślini się
 • Żuje ubrania, kocyk, zabawki
 • Jest niezdarne manualnie
 • Ma kłopoty z równowagą i koordynacją
 • Żadna z rąk nie jest u niego dominująca
 • Ma niewłaściwą posturę

Dziecko w wieku szkolnym  – możliwe objawy zaburzeń integracji sensorycznej

 • Jest nadmiernie lub niedostatecznie wrażliwe na ból/temperaturę
 • Przez większość czasu krzyczy lub szepcze
 • Niektóre dźwięki bardzo mu przeszkadzają
 • Może mieć kłopoty z trzymaniem rąk przy sobie
 • Wciąż dotyka innych uczniów lub różnych przedmiotów
 • Nie potrafi skupić na czymś wzroku ani uwagi
 • Łatwo ześlizguje się z krzesła
 • Nie może znieść widoku, zapachu lub smaku niektórych potraw
 • Pod wpływem dotyku niektórych powierzchni robi mu się niedobrze lub się krztusi
 • Jest niezdarne (potyka się, wpada na coś)
 • Problemy w kontaktach towarzyskich stają się bardziej widoczne
 • Jest impulsywne
 • Potrzebuje pomocy i nadzoru osób dorosłych w wielu sferach (organizacja czasu, kontakty międzyludzkie, nauka)

Dodatkowe informacje:  izabela.owczarek@profuturo.edu.pl.