logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

sekretariat@profuturo.edu.pl

ul. Przyszłości 4

05-082 Blizne Łaszcz.

Poniedziałek - Piątek

8.00-17.00 | Sekretariat

7.30-18.30 | Szkoła

logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

ul. Kaliskiego 29A

01-476 Warszawa

07:30 - 18:30

Pon. - Pt.

Wsparcie psychologiczne

Coaching rodzicielski ? 1,5h/200zł

Coaching rodzicielski jest formą wsparcia rodzica w wybranym przez niego celu dotyczącym  jego funkcji wychowawczych. Adresowany jest do rodziców, którzy chcą świadomie wychowywać i budować głębokie relacje ze swymi dziećmi. Cele takiej pracy mogą dotyczyć:

 • budowania autorytetu
 • umiejętności wytyczania granic
 • poprawiania komunikacji
 • pomocy w zrozumieniu świata dziecka

Coaching rodzicielski może trwać od 4 do 8 sesji w zależności od potrzeb i głębokości trudności z jakimi mierzy się rodzic. Coaching nie jest terapią, gdyż terapia: ma często charakter bardziej długoterminowy niż coaching, pracuje często na przeszłości Pacjenta/Klienta, dotyka wielu zaburzonych obszarów jego życia, koncentruje się na relacji terapeuta-Pacjent/Klient. Coaching wykorzystuje czasami terapeutyczne techniki pracy, jednak stawia sobie inne cele. Można podsumować to zdaniem: psychoterapia skupia się na uwolnieniu od cierpienia, coaching na osiągnięciu celów.

Trening rodzicielski 1,5h/200zł

Trening rodzicielski jest bardziej dyrektywną formą pomocy niż coaching rodzicielski. Polega na trenowaniu danej umiejętności rodzicielskiej jaką rodzic chciałby zgłębić. W bezpiecznych, indywidualnych warunkach trener początkowo zapoznaje się z sytuację rodzica ? a następnie dobiera odpowiedni zestaw ćwiczeń, który wspólnie ćwiczą. W takich spotkaniach czasami może wziąć udział wraz z rodzicem również dziecko.

Możliwe tematy do pracy

 • trening asertywności
 • trening komunikacji
 • trening ukierunkowany na umiejętność stawiania granic

 

Trening relaksacyjny, czyli strategia radzenia sobie z lękiem

(Spotkania indywidualne)

Trening oparty jest na podstawie programu terapeutycznego Coping Cat (Zaradny Kot) autorstwa Philipa C. Kendalla, przeznaczony jest do indywidualnych spotkań dla dzieci od 8 roku życia. Ogólnym celem treningu jest umiejętność wyłapania czynników fizjologicznych, które wskazują, że dziecko czuje lęk oraz nauka treningu relaksacji, którego zadaniem jest kontrolowanie napięcia jakie współwystępuje z lękiem. Trening obejmować będzie około 5-6 sesji, ich liczba może ulec zmianie i zależeć może m.in. od złożoności problemu.

Wszystkie zainteresowanie osoby udziałem w treningu relaksacyjnym zapraszam na indywidualną konsultację wstępną, mającą na celu weryfikację stopnia trudności i skali problemu dziecka.

 • Trening relaksacji poprowadzi psycholog, Aleksandra Wróbel
 • Konsultacja wstępna – 45 min – 100 zł
 • Trening – 60 min – 120 zł

 

Konsultacje indywidualne

kompleksowe usługi wsparcia psychologicznego prowadzone są w trzech obszarach: rozwojowym, naprawczym (korekcyjnym) i zawodowym. Konsultacje skierowane są zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dotyczy takich obszarów jak:

 • rozwiązywanie doraźnych problemów osobistych,
 • przezwyciężanie kryzysów życiowych, rozwojowych,
 • wykorzystywanie w pełni osobistych uzdolnień (określanie mocnych i słabych stron)
 • skuteczne kierowanie swoim życiem i życiem swojej rodziny
 • radzenie sobie ze stresem
 • trudności w podejmowaniu ważnych decyzji