logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

sekretariat@profuturo.edu.pl

ul. Przyszłości 4

05-082 Blizne Łaszcz.

Poniedziałek - Piątek

8.00-17.00 | Sekretariat

7.30-18.30 | Szkoła

logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

ul. Kaliskiego 29A

01-476 Warszawa

07:30 - 18:30

Pon. - Pt.

Jak uczymy?

Jak uczymy w Szkole Pro Futuro?

Pro Futuro to szkoły z blisko 30-letnią tradycją, które wyróżnia dwujęzyczny program w języku angielskim oraz wysokie wyniki potwierdzone w egzaminach zewnętrznych, które nasi uczniowie osiągają dzięki innowacyjnym metodom nauczania. Nauczamy w nowatorski sposób dzięki najnowszej wiedzy z neurobiologii i neuropsychologii. Wychodzimy z założenia, że ruch jest niezbędny do prawidłowego rozwoju dzieci, dlatego utworzyliśmy Uczniowski Klub Sportowy, który promuje sport. Dbamy o rozwój dzieci w obszarze wiedzy, emocji, relacji społecznych i aktywności fizycznej.

Prawdziwa szkoła dwujęzyczna!

Dzięki naszemu autorskiemu podejściu do nauczania nasi uczniowie świetnie mówią po angielsku, wygrywają konkursy językowe. Oferujemy nie tylko lekcje nauki języka, ale też nauczamy 10 innych przedmiotów po angielsku. Dodatkowo posiadamy bogatą ofertę językową włącznie z językiem niemieckim, hiszpańskim, włoskim, francuskim i rosyjskim. Drugi język obcy wprowadzamy od klasy trzeciej szkoły podstawowej.

Przygotowujemy uczniów na wyzwania XXI w.

We współczesnym świecie coraz ważniejsze są kompetencje, które pozwalają elastycznie i szybko reagować na stale zmieniająca się rzeczywistość. W Pro Futuro wiemy, jakie cechy i umiejętności powinien posiadać absolwent nowoczesnej szkoły:

 

Jesteśmy dumni z wysokich wyników swoich uczniów.

Absolwenci szkół Pro Futuro mają powody do dumy i ze spokojem mogą myśleć o kolejnych etapach edukacyjnych. Wysokie wyniki końcowych egzaminów zewnętrznych są najlepszym dowodem skuteczności nauczania w Pro Futuro oraz efektywnej współpracy pomiędzy uczniami i nauczycielami.

Efektywny program edukacyjny oparty o wiedzę autorytetów.

Światowy autorytet w dziedzinie skutecznego uczenia się Colin Rose jest doradcą strategicznym i merytorycznym Szkół Pro Futuro. Ten wybitny brytyjski psycholog opracował nowoczesne metody pracy z uczniem angażujące jednocześnie obydwie półkule mózgu, wszystkie zmysły i kanały percepcji. Dzięki temu nasi uczniowie z dużą łatwością uczą się trwale i skutecznie wykorzystując techniki uczenia się, mapy myśli, prace projektowe. Wykorzystują również takie metody pracy jak: mini konferencje, wielka piątka, NaCoBezu, odwrócona klasa, kody QR.

Profesjonalna kadra nauczycieli.

W Pro Futuro pracują najlepsi nauczyciele, pasjonaci swojego zawodu, którzy stale podnoszą swoje kompetencje podczas licznych szkoleń. Ponieważ kochają to, co robią, budują relacje z dziećmi oparte na wzajemnym poszanowaniu oraz przekazują im swoje pasje. Na co dzień dbamy o wymianę informacji między nauczycielami dla zwiększenia efektywności nauczania i dla zapewnienia całościowego podejścia do ucznia. Patrzymy na dziecko systemowo.

Współtworzymy najnowocześniejsze projekty edukacyjne w Polsce.

Wraz z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk wdrażamy jeden z największych, innowacyjnych projektów edukacyjnych w Polsce ? Eduscience. Zapewnia on ?żywe? i fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie mogą korzystać z wiedzy naukowców i uczestniczyć w bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie, obserwatorium astronomicznego, stacji sejsmograficznej oraz innych fascynujących miejsc. Więcej na www.eduscience.pl. Jesteśmy organizatorem ogólnopolskiego konkursu poetyckiego ?Odkrywamy Talenty Przyszłości? oraz warszawskiego konkursu tańca Pro Futuro.

Wspieramy rodziców.

Poprzez bliską współpracę z rodzicami na bieżąco informujemy o postępach ucznia, podpowiadamy jak modelować zachowania dziecka lub jak działać w sytuacjach trudnych. Jesteśmy otwarci na dialog i informację zwrotną od rodziców. Co tydzień przesyłamy raporty o postępach, prowadzimy dziennik elektroniczny, jesteśmy w stałym kontakcie.

Wszystko pod jednym dachem.

Zapewniamy opiekę nad dziećmi w godz. 7:30 ? 18:30 w formie zorganizowanych zajęć bez podziału na lekcje i pobyt w świetlicy. Między 8:30 a 15:30 odbywają się zajęcia obowiązkowe, a potem ? zajęcia dodatkowe, które uczeń sam wybiera z bogatej oferty Szkoły Pro Futuro według swoich zainteresowań.

Obok bogatego programu nauczania, zawartego w czesnym szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z szerokiej oferty zajęć dodatkowych: sportowych, językowych, muzycznych, plastycznych, aktorskich oraz rozwijania swoich uzdolnień za pomocą indywidualnej ścieżki rozwoju prowadzonych przez Centrum Edukacyjne Pro Futuro Innovation.

Bezpieczna szkoła.

Zapewniamy bezpieczne środowisko do nauki w nowoczesnych warunkach, monitorując dostęp do szkoły oraz zapewniając stałą opiekę medyczną.

Nauczamy w innowacyjny sposób

Zgodnie z najnowszą wiedzą o pracy mózgu i profilu dominacji człowieka. Już dziś wiemy, że dzieci zapamiętują w różny sposób i dlatego dostosowujemy sposób nauczania do ich własnego stylu zwiększając tym samym skuteczność uczenia się. Dodatkowo, dzięki tej wiedzy, wychowawca potrafi wesprzeć dziecko w sytuacjach dla niego trudnych wynikających z określonego profilu dominacji. Wykorzystujemy  w praktyce teorię inteligencji wielorakich diagnozując style uczenia się. Świadomie wspomagamy rozwój mózgu i jego kompetencje uczenia się poprzez działania integrujące półkule mózgowe i wykorzystanie wszystkich zmysłów do zapamiętywania nowej wiedzy. Nasz system nauczania przyczynia się do zwiększenia liczby połączeń między neuronami w mózgu, co wpływa stymulująco na rozwój inteligencji dziecka.

Indywidualne podejście do ucznia.

Dzięki małym klasom (do 20 osób) nauczyciele mają możliwość poznania ucznia i dostosowania sposobu nauczania do jego indywidualnego profilu dla zwiększenia efektywności nauczania.

Uczymy przez ruch i zabawę

Wdrażamy w praktyce kluczową zasadę współczesnej psychologii nauczania, że ruch zakotwicza myśl. Wiemy, że dzieci potrzebują się ruszać i nie blokujemy tej fundamentalnej potrzeby, co więcej stwarzamy możliwości do jej ekspresji.  W pierwszym etapie nauczania nasi uczniowie siedzą na piłkach, co zapewnia im ruch w każdej chwili gdy tego potrzebują. Podczas ruchu i zabawy prawa i lewa półkula mózgu lepiej się integruje, co sprawia, że mózg lepiej się rozwija, co skutkuje lepszymi wynikami w nauce i łatwiejszym zapamiętywaniem. Lepiej zintegrowane półkule mózgowe to większa plastyczność mózgu oraz wzrost umiejętności uczenia się.

Uczymy więcej niż inni

W Pro Futuro zajęcia obowiązkowe trwają od 8:30 do 15:30. W tym czasie uczniowie mają więcej zajęć przedmiotowych niż zakłada podstawa programowa MEN, co zmniejsza ilość czasu potrzebnego na naukę w domu.

Uczymy praktycznych umiejętności

Przygotowujemy do życia w przyszłym świecie. Wiemy, że oprócz przyswojenia wiedzy, bardzo ważne są inne praktyczne umiejętności jak autoprezentacja, sztuka prezentacji własnych pomysłów, samodzielność myślenia, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, wchodzenia w nowe grupy, współpraca grupowa, praca projektowa, śmiałość, odwaga i otwartość na nowe.

Jesteśmy szkołą z wizją przyszłości

Podczas projektowania procesów nauczania towarzyszy nam wizja efektu końcowego, czyli tego jak dzisiejszy sześciolatek będzie funkcjonował za ok. 20 lat w społeczeństwie. Stąd tworzymy takie środowisko do nauki, w wyniku czego nasi uczniowie są świadomi swoich umiejętności, znają swoje talenty i mocne strony, planują swój rozwój i potrafią odnaleźć się w dorosłym świecie.

Cyfrowa edukacja

Stosujemy najnowsze technologie informatyczne w nauczaniu używając między innymi tablic interaktywnych, które  przygotowują uczniów do funkcjonowania w dobie silnej komputeryzacji. Czarna tablica z kredą ustąpiła miejsca cyfrowym narzędziom, które pozwalają uczyć przy wykorzystaniu słowa, dźwięku, koloru, ruchu.

Tutoring

W wyższych etapach edukacyjnych wprowadziliśmy metodę pracy z uczniem zwaną tutoringiem. Jest to proces współpracy nakierowanym na integralny rozwój podopiecznego (obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy). Podczas indywidualnych spotkań, w atmosferze dialogu i szacunku,  tutor wspiera w poznaniu siebie i wybranego obszaru wiedzy oraz  rozwija umiejętność samodzielnego jej zdobywania oraz maksymalnego wykorzystania  własnych talentów. Tutoring ma za zadanie prowadzić podopiecznego do mądrości i dojrzałości.

Stwarzamy doskonałe środowisko do rozwoju dziecka

Bazujemy na psychologii pozytywnej

Nagradzamy pozytywne zachowania, u każdego  ucznia szukamy talentów, wzmacniamy jego mocne strony, traktujemy dzieci podmiotowo, z szacunkiem i wyrozumiałością.

Rozwijamy i wspieramy indywidualne talenty dzieci

Poprzez uświadomienie dzieciom ich zdolności ? ukierunkowujemy je, modelujemy optymalne rozwiązania, wskazujemy im ścieżkę na przyszłość,  nie dajemy rozwiązań tylko na teraz. U nas każde dziecko wie w czym jest dobre i jak może rozwinąć swoją wyjątkowość i predyspozycje. Pokazujemy też dzieciom, że wyniki testów są ważne, ale nie stanowią jedynej wykładni wartości człowieka. Doświadczenie pokazuje nam, że połączenie samoświadomości mocnych stron ucznia wraz z przyjaznym środowiskiem nauczania przynosi znakomite wyniki, a uczniowie Pro Futuro plasują się w czołówce rankingów, testów, konkursów, olimpiad.

Doskonała opieka psychologiczno-pedagogiczna

Pro Futuro jest dumne z zespołu specjalistów wspierających dzieci i nauczycieli w procesie wychowawczym i rozwojowym. Zatrudniamy na stałe psychologów, pedagogów, logopedów, lekarza, psychoterapeutę. Prowadzimy terapię integracji sensorycznej i  terapię pedagogiczną. To właśnie w Pracowni Rozwoju powstają diagnozy: profilu dominacji ucznia, profilu psychologicznego, stylu uczenia się i obszary talentów. Specjaliści z Pracowni wspierają rozwój emocjonalny dziecka i jego wyobraźni.

Wymagamy w przyjazny sposób tworząc środowisko do wysokich osiągnięć

Stawiamy wymagania w przyjaznym środowisku, tak aby minimalizować stres, który wpływa blokująco na rozwój i osiąganie wysokich wyników. Pokazujemy, że oprócz wyniku liczy się też proces dochodzenia do niego. Poprzez ruch i zabawę realizujemy ważne cele, nasi uczniowie często uczą się nieświadomie, w naturalny sposób. Mamy już wiele dowodów, że takie środowisko stymuluje najlepsze rezultaty.

Dużo sportu

Przykładamy uwagę do aktywności fizycznej i współzawodnictwa sportowego. Jako jedyna szkoła prywatna utworzyliśmy Uczniowski Klub Sportowy, w którym dzieci mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania sportowe. Wychowankowie naszego klubu osiągają mistrzowskie tytuły w swoich konkurencjach, a lista pucharów, medali i dyplomów nie ma końca. Zbudowaliśmy nowoczesne boisko szkolne dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu podczas zajęć. Plan lekcji obejmuje zajęcia taneczne, pływanie, karate, piłkę nożną oraz gry i zabawy. W ramach indywidualnej ścieżki rozwoju i działań UKS można uczęszczać na szereg innych zajęć sportowych, w których biorą udział zarówno dzieci, jak i rodzice. Dodatkowo UKS organizuje regularne wyjazdy i obozy sportowe.

Opieka medyczna

Zapewniamy stały dostęp uczniów do opieki lekarskiej lub pielęgniarskiej. Nasz szkolny lekarz zajmuje się zdrowiem naszych uczniów. Zapewnia również bezpieczeństwo medyczne i pierwszą pomoc podczas wycieczek, pikników, zawodów i przez cały rok szkolny.

Uczniowie Pro Futuro chętnie chodzą do szkoły i trudno im się z nią rozstać

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi uczniowie dobrze czuli się w szkole, aby poprzez zaangażowanie, przyjazne relacje, niestandardowe podejście i projekty czerpali radość i satysfakcję z bycia uczniem Pro Futuro. Nasze dzieci są śmiałe, roztańczone, rozśpiewane, wysportowane, rozwijają zdolności plastyczne, aktorskie, dbają o środowisko. Jesteśmy dumni, kiedy widzimy jak czasem ciężko jest rodzicom  skłonić dzieci do powrotu do domu.