logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

sekretariat@profuturo.edu.pl

ul. Przyszłości 4

05-082 Blizne Łaszcz.

Poniedziałek - Piątek

8.00-17.00 | Sekretariat

7.30-18.30 | Szkoła

logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

ul. Kaliskiego 29A

01-476 Warszawa

07:30 - 18:30

Pon. - Pt.

Cyfrowa edukacja

Cyfrowa edukacja w Pro Futuro

"Jeśli będziemy uczyć dzisiejszą młodzież tak samo, jak robiliśmy to w przeszłości, pozbawiamy ich szans na pełne sukcesów jutro." - John Dewey

Wyniki badań, opinie światowych autorytetów, doświadczenia najbardziej rozwiniętych krajów są jednoznaczne ? nowoczesne technologie, umiejętnie zastosowane, rewolucjonizują proces edukacji. Innowacyjna edukacja to nie sale wyposażone w komputery i 2 godziny informatyki tygodniowo, ale to sposób integrowania nowoczesnych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (ICT technologies) z procesem nauczania, co owocuje zupełnie nowymi metodami pracy z uczniami i osiąganiem lepszych wyników.

W Pro Futuro tablice interaktywne oraz inne urządzenia multimedialne wraz z zastosowaniem zaawansowanej platformy edukacyjnej stanowią integralną część procesu nauczania. Każda klasa jest wyposażona w tablicę interaktywną, projektor, głośniki i dostęp do Internetu. Na tablicy można pisać, zaznaczać, wyświetlać, uruchamiać aplikacje, oddziaływać za pomocą dotyku. To sprawia, że łatwiejsze staje się prowadzenie lekcji w sposób zachęcający uczniów do aktywności, a to za sprawą m.in. dotykowego ekranu, połączenia nauki z zabawą i równoczesnym oddziaływaniu na wiele zmysłów. Dzięki możliwości szybkiego ?przechodzenia? pomiędzy plikami oraz wracania do notatek z poprzednich zajęć, tablice interaktywne pozwalają też usprawnić lekcje i zwiększyć ich tempo. (Moss et al. 2007)

Zajęcia z wykorzystaniem multimedialnych programów edukacyjnych rozwijają umiejętności dzieci w wielu zakresach tj.: efektywne i trwałe uczenie się, samodzielne myślenie, odnajdywanie informacji w wielu źródłach, ciekawość i otwartość, zaangażowanie i współpraca w grupie. Należy przy tym pamiętać, że nowoczesne technologie są częścią współczesnego środowisko bycia i działania dzieci w dzisiejszym świecie, stąd ich współdziałanie odbywa się łatwy, naturalny, wręcz niezauważalny sposób.

Badania pokazują, że dzięki zastosowaniu multimediów następuje poprawa wyników nauki we wszystkich grupach wiekowych i przedmiotach. Zwiększa się też tempo nauczania, dzieci uczą się więcej w krótszym czasie, a przede wszystkim następuje u nich wzrost skuteczności zapamiętywania o 400% w stosunku do tradycyjnego nauczania.

W szkołach Pro Futuro aktywnie i w praktyce korzystamy z nowych technologii w nauczaniu i jako jedna z pierwszych szkół w Polsce wprowadzamy innowacyjny system nauczania XXI wieku ? Cyfrową Szkołę. Już w najbliższej przyszłości każdy uczeń Pro Futuro będzie korzystał z osobistego tabletu jako bazy do uczenia się. Obecnie na świecie kilka krajów zdecydowało się na model nauczania w pełni cyfrowy, bez książek. Ta sama przyszłość czeka polską edukację, a szkoły Pro Futuro stają się liderem wprowadzania tych zmian. Cyfrowa Szkoła to nie tylko wymiana starych podręczników na e-booki, ale przede wszystkim zmiana filozofii edukacyjnej. Odpowiednio prowadzony uczeń, wyposażony w tablet w większym stopniu staje się aktywnie odpowiedzialny za proces własnego kształcenia.