logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

sekretariat@profuturo.edu.pl

ul. Przyszłości 4

05-082 Blizne Łaszcz.

Poniedziałek - Piątek

8.00-17.00 | Sekretariat

7.30-18.30 | Szkoła

logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

ul. Kaliskiego 29A

01-476 Warszawa

07:30 - 18:30

Pon. - Pt.

Świat i koncentracja

Świat i koncentracja

II etap edukacyjny

Kontynuujemy założenia  Edukacji Wielozmysłowej, szczególnie w obszarze portretu osobistego ucznia.

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących, wprowadzamy dzieci w świat języków obcych, dając im możliwość uczenia się kolejnego języka: hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego  lub włoskiego. Proces nauki języków wspomaga metoda Cinematic ? czyli wykorzystanie filmowania. Uczniowie nagrywają swoje wypowiedzi podczas odgrywania scenek, dialogów, prezentacji. Metoda ta efektywnie wspomaga uczniów w kształtowaniu ich umiejętności językowych. Dzięki niej nauka języka przestaje być nużącym obowiązkiem, a staje się radosnym procesem twórczym. Cinematic jest doskonałą metodą dla nieśmiałych, którzy dzięki kamerze szybko pokonują barierę i przechodzą do płynnego mówienia, jak i dla tych, którym tradycyjna nauka w ławce z książką i zeszytem, dawno już przestała wystarczać.

Świat i koncentracja to czas, w którym dzieci nadal kształcą swoje umiejętności z języka angielskiego mając 8 godziny zajęć tygodniowo, prowadzonych metodą nauczania dwujęzycznego. Uczniowie zdają egzaminy Cambridge takie jak Flyers, KET, PET organizowane przez British Council.

Dodatkowo uczymy dzieci metod zapamiętywania i efektywnego uczenia się wdrażając autorski projekt z treningu technik pamięci. Pozwala to uczniom szybciej i skuteczniej uczyć się. Mentorem tego procesu jest Marek Szurawski ? znany dziennikarz i żeglarz, który od wielu lat zajmuje się metodami treningu pamięci, rozwoju osobowości i możliwości umysłowych. Dzieci wypracowują własne strategie efektywnego uczenia się, tworzą mapy myśli, pogłębiają wiedzę o sobie i swoich możliwościach poznawczych.

BiG 5, BIG 7

Podstawą procesu uczenia się jest relacja nauczyciel-uczeń. Aby zadbać o zbudowanie, a następnie pielęgnowanie tej relacji  zaplanowaliśmy spotkania indywidualne każdego dziecka z każdym uczącym je nauczycielem w obszarze przedmiotów szkolnych. I uczeń i nauczyciel mają za zadanie przygotować się do spotkania wg wskazanej procedury. Podczas spotkania nawiązujemy do profilu dziecka, jego inteligencji i preferowanych kanałów poznawczych. Efektem tych spotkań jest dokładne poznanie wzajemnych oczekiwań, nakreślenie celów krótko i długoterminowych oraz omówienie strategii osiągania tych celów. Kolejne spotkanie w ramach BIG 5, BIG 7 to podsumowanie założonych działań i przez ucznia względem przedmiotu i przez nauczyciela względem ucznia.

Mini Konferencje

Poczucie odpowiedzialności za własny rozwój jest niezwykle istotnym elementem dorastania. Na koniec każdego semestru  dzieci  referują zaproszonym przez siebie gościom (to często nie tylko rodzice) swoje osiągnięcia minionego okresu. Starannie przygotowany plan spotkania (ze wsparciem wychowawcy i każdego nauczyciela przedmiotowego)  pozwala dziecku na podsumowanie własnej pracy, zmierzenie się z samooceną, wyciągnięciem wniosków na przyszłość i przedstawieniem efektów pracy w postaci zeszytów, projektów, sprawdzianów. Dzieci uwielbiają wykorzystywać nowoczesne technologie  dlatego chętnie korzystają z prezentacji, filmów i łączą różne techniki ucząc się tym samym sztuki autoprezentacji.

W klasie 6 pogłębiamy portret ucznia o wypracowane strategie uczenia się i preferowane role w grupie. Uczniowie omawiają swoje portrety z psychologiem i  wychowawcą. Stanowią ona dla młodych ludzi rzetelną wiedzę o sobie samym.

To szczególny rok, w którym uczniowie bazując na swoich pasjach, talentach, ciekawości twórczej mogą w obszarze zmysłów wybrać temat i zakres swojej pracy semestralnej a także nauczyciela – ?autorytet? z którym pracować będą nad projektem (wstęp do tutoringu).

Efekty tych działań prezentowane są na gali ?autorytetów?, na którą zwykle zapraszamy również wybitne autorytety z różnych dziedzin sztuki, aby tajniki rozwijania swoich pasji i talentów mogli poznawać od najlepszych.