logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

sekretariat@profuturo.edu.pl

ul. Przyszłości 4

05-082 Blizne Łaszcz.

Poniedziałek - Piątek

8.00-17.00 | Sekretariat

7.30-18.30 | Szkoła

logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

ul. Kaliskiego 29A

01-476 Warszawa

07:30 - 18:30

Pon. - Pt.

Filozofia

Filozofia Szkół PRO FUTURO

Najważniejszą umiejętnością, jaką powinna kształtować nowoczesna szkoła w szybko zmieniającym się świecie, to umiejętność szybkiego uczenia, przez którą rozumiemy elastyczność oraz łatwość dostosowania się do nowych warunków, adaptację. Nowe pokolenia będą musiały uczuć się przez całe życie, gdyż raz nabyta wiedza w szkole nie wystarczy już na całe życie. Aby uczeń umiał szybko się uczyć powinien znać swój indywidualny profil uczenia się i umiejętnie z niego korzystać.

Dziś, dzięki najnowszym odkryciom o działaniu mózgu, wiemy, że każdy człowiek uczy się w inny sposób. Colin Rose, angielski badacz procesu efektywnego uczenia się, jeden z najbardziej uznanych w świecie psychologów, autor książki Accelerated Learning, zapoczątkował nurt nowoczesnej edukacji wykorzystując wiedzę o sposobach uczenia się mózgu, w szczególności:

 • teorię półkulowości mózgu, która w 1981 roku przyniosła Rogerowi Sperry nagrodę Nobla w dziedzinie psychologii; każda półkula odpowiada za inne czynności i w inny sposób ?uczy się?;
 •  koncepcję inteligencji wielorakich harvardzkiego uczonego Howarda Gardnera; posiadamy 8 inteligencji, a nie tylko jedną;
 • badania nad dominującymi stylami uczenia się: wizualnym, słuchowym lub kinestetycznym (ruchowym); posiadamy 3 kanały odbioru informacji i dla każdego z nich informacja, aby została zapamiętana, musi być podana w inny sposób;
 • badania nad mechanizmami zapamiętywania i rolą polisensoryczności w uczeniu się; informacja jest dostarczana wieloma kanałami, z użyciem wielu zmysłów (wzroku, słuchu, zapachu, dotyku) i emocji dla zapewnienia wielozmysłowego sposobu uczenia się, tak jak to dzieje się od narodzin.

Colin Rose jest strategicznym partnerem, a także jednym z inspiratorów sposobu kształcenia uczniów w szkołach Pro Futuro. Na bazie jego wiedzy stowrzyliśmy własny program uczenia się ucznia w naszych szkołach, z uwzględnieniem podstawy programowej zatwierdzonej przez MEN.

Identyfikacja profilu uczenia się zapewnia skuteczną, szybszą i łatwiejszą naukę dla każdego ucznia. Kończy to podziały na lepszych i gorszych uczniów, gdyż wszyscy teraz potrafią się nauczyć jeśli odpowiednio poda się informacje, a nauka staje się naturalna i przyjemna. W efekcie uczeń jest zmotywowany, szczęśliwszy, doświadcza swoich kompetencji i zdolności, zna swoje mocne i słabe strony,  świadomie i aktywnie uczestniczy w procesie uczenia się. Z chęcią chodzi do szkoły, gdyż doświadcza wielu wzmocnień, pochwał, wyróżnień i ma poczucie współtworzenia swojej szkoły.

W Pro Futuro stawiamy na współpracę jako kluczowe kryterium osiągania sukcesu w przyszłości. Bycie świadomym swojego kluczowego talentu i rozwijanie go do profesjonalnego poziomu wraz z umiejętnością współpracy w różnorodnych zespołach to przyszłość rynku pracy. Już dziś pracujemy w oparciu o projekty kształtując przy tym otwartość na różnorodność, szacunek dla innych, łączenie kompetencji oraz odpowiedzialność za wspólny wynik grupy. Dzieci tworzą własny kodeks postępowania oparty o uniwersalne wartości i bazują na nich podczas osiągania ambitnych celów, aby sprostać wysokim wymaganiom przyszłości.

Program nowoczesnej edukacji w Pro Futuro zapewnia uczniom:

 • ułatwienie procesu uczenia się
 • identyfikację indywidualnych stylów uczenia się
 • dobór technik uczenia się dopasowanych do stylu ucznia
 • motywację do nauki
 • naukę technik zapamiętywania
 • rozwój psychoruchowy

Dzięki nowoczesnemu podejściu do edukacji nauczyciele Pro Futuro:

 • nauczają efektywnie w przyjaznej, wspierającej dziecko atmosferze
 • mają dostęp do innowacyjnych programów i sposobów nauczania za pomocą nowoczesnych technologii
 • posiadają umiejętność diagnozowania potrzeb edukacyjnych dziecka
 • w procesie nauczania koncentrują się na ?jak? zamiast ?co?
 • stale podnoszą swoje kompetencje uczestnicząc regularnie w szkoleniach
 • uzyskują wzrost motywacji do nauczania

Dla rodziców, decyzja o wyborze Pro Futuro jako miejsca kształcenia swojego dziecka, zapewnia:

 • zindywidualizowaną koncentrację na dziecku, z poszanowaniem jego indywidualności i podmiotowym, partnerskim traktowaniem dziecka
 • bieżącą, szczegółową informację o zdolnościach i potrzebach edukacyjnych dziecka
 • spokój o przyszłość edukacyjną i zawodową dziecka
 • satysfakcję z dobrze podjętej decyzji zapewniającej efektywną naukę w przyjaznym środowisku, gdzie rozwijane są kompetencje potrzebne na przyszłym rynku pracy