logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

sekretariat@profuturo.edu.pl

ul. Przyszłości 4

05-082 Blizne Łaszcz.

Poniedziałek - Piątek

8.00-17.00 | Sekretariat

7.30-18.30 | Szkoła

logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

ul. Kaliskiego 29A

01-476 Warszawa

07:30 - 18:30

Pon. - Pt.

Dwujęzyczność

Dwujęzyczność w Szkole Pro Futuro

W Pro Futuro oferujemy unikatowy, autorski program nauczania dwujęzycznego w języku angielskim, który łączy kilka metod nauczania:

 • Language immersion ? metoda opracowana przez Kanadyjczyków i Amerykanów do skutecznego i szybkiego nauczania imigrantów polegająca na nauczaniu przedmiotów jak matematyka czy przyroda w języku angielskim.
 • CLIL (Content and Language Integrated Learning) ? system zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego, który zakłada jednoczesne przekazywanie treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego (CLIL jest metodą rekomendowaną przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej, jest wiodącą metodą  nauczania języków w UE).
 • Najnowsze odkrycia psychologii poznawczej i neurologii dotyczące dwujęzyczności i jej wpływie na rozwój umiejętności kognitywnych mózgu, opracowane przez wybitną specjalistkę dr Ellen Bialystok.
 • Total Physical Response ? metoda opracowana przez psychologa dr Jamesa Ashera, która zakłada, że język obcy jest przyswajany podczas procesu „łamania systemu językowego” (codebraking process) podobnego jak w przypadku uczenia się języka ojczystego, przypomina to uczenie się małego dziecka, które odnajduje ogromną przyjemność z poznawania swojego języka. W procesie tym rozumienie języka jest pierwotne w stosunku do mówienia. Do nauki angażowane są wszystkie zmysły. Nauczyciel aktywizuje zdolności ucznia, wprowadza ruch i zaangażowanie w celu wyciszenia obawy, oporu czy niepewności ucznia.
 • Co-teachers ? metoda zakłada włączenie dzieci wybitnie uzdolnionych językowo do przyjmowania funkcji nauczyciela.
 • Zatwierdzony przez MEN program nauczania języka.

Założenia dwujęzyczności w Pro Futuro:

 • Komunikacja ? nauczyciele anglojęzyczni porozumiewają się z dziećmi po angielsku także poza lekcjami podczas innych spotkań, w czasie wycieczek szkolnych, na przerwach, na stołówce.
 • Warunki do chłonięcia języka ? zajęcia są zaprojektowane w taki sposób, że uczniowie uczą się angielskiego nieświadomie.  Nauczyciele tworzą bezpieczne, przyjazne, inspirujące środowisko, wśród znanych osób, w którym w bardzo łatwy i naturalny sposób przyswaja się język.
 • Nauczanie zintegrowane ? za pomocą języka angielskiego nauczamy nowych umiejętności, odkrywamy talenty dzieci, dostarczamy wiedzy; język jest narzędziem do poznania i komunikacji, a nie celem samym w sobie.
 • ?Pełne zanurzenie? ? nauka odbywa się przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów do nauki dla osiągnięcia najwyższej skuteczności zapamiętywania
 • Język jako narzędzie poznania – wychodzimy z założenia, że uczenie się języka to doświadczanie innego świata
 • Nowoczesne technologie ? w procesie nauki wykorzystywane są tablice interaktywne, filmy i prezentacje multimedialne.
 • Przyjazna atmosfera –  stwarzamy przyjazne środowisko dla osiągnięcia najlepszych i trwałych efektów
 • Wszystko we właściwym czasie ? sposób nauczania dostosowujemy do etapu rozwoju, na którym znajduje się dziecko
 • Nauczanie projektowe ? łączymy wiedzę z wielu dziedzin nauki w ramach grup projektowych prowadzonych w języku angielskim
 • Świętujemy po angielsku ? w trakcie roku szkolnego wiele uroczystości szkolnych, święta i inne imprezy realizowane są w języku angielskim
 • Najlepsza kadra nauczycieli ? wysoko wykwalifikowany zespół anglistów i native speakers, który z entuzjazmem podchodzi do swojej pracy

Dwujęzyczność w liczbach

I etap nauczania (klasy I-III) ? 9 godzin zajęć tygodniowo prowadzonych w języku angielskim (5 godzin tematycznych i 4 godziny zajęć ściśle językowych)
II etap nauczania (klasy IV ? VI) ? 9 godzin zajęć tygodniowo prowadzonych w języku angielskim (6 godzin tematycznych i 3 godziny zajęć ściśle językowych)
III etap nauczania (liceum ogólnokształcące) ? 9 godzin zajęć tygodniowo prowadzonych w języku angielskim (4 godzin tematycznych i 5 godziny zajęć ściśle językowych)

Efekty, korzyści dla ucznia z dwujęzyczności

 • łatwość komunikowania się w języku angielskim w naturalny sposób
 • szybkie tempo nauki języka ? uczniowie Pro Futuro w ciągu 1 roku szkolnego uczą się tyle co w innych szkołach przez 2-3 lata
 • wysokie wyniki podczas egzaminów zewnętrznych
 • wysokie pozycje w olimpiadach językowych
 • otwartość na różnorodność kultur i religii
 • umiejętność współpracy w zróżnicowanej grupie
 • znajomość kultur krajów angielskojęzycznych

Zajęcia prowadzone po angielsku w Szkole Podstawowej Pro Futuro

Art Activator ? zajęcia artystyczne prowadzone przez native speakera rozwijające dziecięcą wyobraźnię oraz kreatywność przy pomocy różnych technik plastycznych. Celem podczas zajęć jest stworzenie dzieła, z którego dziecko może być dumne.

Science Freaks ? zajęcia przyrodnicze zakładające przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów naukowych dla lepszego zrozumienia otaczającego świata. Podczas nauki nauczyciele korzystają z amerykańskich i brytyjskich platform edukacyjnych oraz pracują zgodnie z wymogami British and U.S. curriculum.

Reading is Fun ? spotkania z książkami i komiksami ? wspólne czytanie i odtwarzanie dram ? uczniowie poznają lektury naszych rówieśników z innych krajów. Czytanie dzieciom pomaga im zmierzyć się z własnymi emocjami.

Globtrotters Club ? zajęcia podróżnicze, podczas których uczniowie poznają elementy kultury i geografii krajów anglosaskich oraz mają szansę prezentowania projektów z własnych podróży.

World Club ? zajęcia geograficzne pozwalające poznać bardziej szczegółowo świat i inne kraje
Our Projects ? zajęcia projektowe rozwijające umiejętność prezentacji swojej wiedzy, rozbudzają kreatywność, kształtują postawy, poszerzają horyzonty

Zajęcia prowadzone po angielsku w Liceum Pro Futuro

Przedmioty, które są nauczane dwujęzycznie: matematyka, fizyka, chemia oraz fiozofia. Dodatkowo prowadzone są fakultety w języku angielskim Cultural Studies.

Certyfikacja Cambridge

Szkoły Pro Futuro uzyskały prawo posługiwania się tytułem Cambridge English Language Assessment Preparation Centre, które na całym świecie jest przyznawane tym placówkom, które przygotowują dzieci do egzaminów Cambridge University. Pro Futuro, po spełnieniu określonych warunków, zostało partnerem Cambridge University.
Przygotowujemy naszych uczniów do egzaminów Young Learners (YLE) organizowanych w Polsce przez British Council. YLE stworzono dla oceny stopnia opanowania języka  przez dzieci między 7 a 12 rokiem życia. Testy YLE dostępne są na trzech poziomach trudności (Starters, Movers and Flyers), co monitoruje ich postęp w nauce języka i zachęca je do dalszej do pracy nad nim.
Uczniowie gimnazjum na koniec I klasy zdają egzamin PET  (Preliminary), a  kończąc III klasę przystępują do egzaminu FCE (First Certificate in English).

Efekty nauczania

Uczniowie Pro Futuro w egzaminach zewnętrznych  osiągają bardzo wysokie wyniki:

 • j. angielski poziom podstawowy: 98,7% (2013) i 95,5% (2014)
 • j. angielski poziom rozszerzony: 92,0% (2013) i 93,6% (2014)

W egzaminach zdawanych przez uczniów szkół podstawowych we wszystkich testach Cambridge University: Starters, Movers i Flyers osiągamy wyniki powyżej 95% z mówienia i ok. 80% ze słuchania ze zrozumieniem. Sukcesy językowe naszych uczniów napawają nas dumą i radością.