logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

sekretariat@profuturo.edu.pl

ul. Przyszłości 4

05-082 Blizne Łaszcz.

Poniedziałek - Piątek

8.00-17.00 | Sekretariat

7.30-18.30 | Szkoła

logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

ul. Kaliskiego 29A

01-476 Warszawa

07:30 - 18:30

Pon. - Pt.

Tutoring

TUTORING

Tutoring jest długofalowym procesem współpracy nauczyciel z uczniem, której celem jest wszechstronny rozwój podopiecznego.  Podczas indywidualnych spotkań, w atmosferze dialogu i szacunku,  tutor wspiera w poznaniu siebie i wybranego obszaru wiedzy oraz  rozwija umiejętność samodzielnego jej zdobywania oraz maksymalnego wykorzystania  własnych talentów. Podstawą efektywnej pracy w tutoringu jest relacja między podopiecznym a tutorem. Tutoring ma za zadanie prowadzić podopiecznego do mądrości i dojrzałości.

Zadaniem tutoringu jest uświadomienie uczniowi jego mocnych i słabych stron, a następnie wzmacnianie tych pierwszych  i niwelowanie tych drugich. Tutor pracuje metodą pytań otwartych, które pomagają uczniowi w jego rozwoju, planowaniu własnej ścieżki edukacyjno-rozwojowej, budowaniu i pogłębianiu relacji społecznych. Tutor nie jest od tego, aby sprawiać uczniowi przyjemność na każdym kroku. Ma być autentyczny, szczery, mówić, co jest dobre, ale też co można zrobić inaczej, lepiej i jakie są konsekwencje uczniowskich wyborów.

Tutoring przygotowuje do samodzielności, uczy planowania i wyznacza ścieżkę prowadzącą do osiągania celów.

Tutoring charakteryzuje regularność i swego rodzaju intymność ? tutor i uczeń spotykają się regularne i tylko we dwójkę. Dlatego też uczeń sam wybiera swojego tutora spośród zespołu certyfikowanych tutorów, a tutor podejmuje decyzję o współpracy.

Każdy uczeń ma możliwość wyboru kompetencji do rozwoju. Planuje obszar do pracy i spotykając się z tutorem ustala kolejne kroki do realizacji, poszukuje narzędzi i pracuje.

Jakie korzyści przynosi tutoring?

Tutoring pozwala na budowanie planu własnego rozwoju z wykorzystaniem oferty szkolnej, powoduje w ten sposób przejęcie odpowiedzialności za własny rozwój i naukę. Wzmacnia samodzielne poszukiwania ucznia, któremu towarzyszy tutor: mądry nauczyciel, który służy radą i potrafi umiejętnie wyznaczyć szlak poszukiwań.

Dzięki relacji, która rodzi się między tutorem a podopiecznym uczeń czuje się dobrze i komfortowo w społeczności szkolnej. Ma poczucie, że jest  tu osoba dorosła, do której zawsze się może zwrócić i która jest zawsze gotowa do pracy z nim. Zaangażowanie uczniów w działania związane z tutoringiem rośnie, zwiększa się również systematyczność tych działań ? tutoriale (spotkania tutora z podopiecznym) mają miejsce co drugi tydzień w określonych godzinach i czasie.