logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

sekretariat@profuturo.edu.pl

ul. Przyszłości 4

05-082 Blizne Łaszcz.

Poniedziałek - Piątek

8.00-17.00 | Sekretariat

7.30-18.30 | Szkoła

logo

tel. (22) 861-31-30

kom. 608-355-172

ul. Kaliskiego 29A

01-476 Warszawa

07:30 - 18:30

Pon. - Pt.

Języki obce

Języki obce w Pro Futuro

Szkoły Profuturo to Szkoły, których celem jest stworzenie środowiska wielokulturowego i wielojęzycznego.

Szkoły Pro Futuro stawiają sobie za cel wzbogacanie dwujęzyczności w tym ujęciu angielsko-polskiej o inne języki prowadząc do wielojęzyczności czy też różnojęzyczności  (język francuski, hiszpański, niemiecki, włoski i rosyjski).

Absolwent Pro Futuro to młody człowiek posługujący się dwoma lub wieloma językami.

Wielojęzyczność z definicji to czynne lub bierne posługiwanie się dwoma lub większą liczbą języków przez jednostkę lub społeczność.
Liczba osób wielojęzycznych na świecie, na chwilę obecną przewyższa liczbę osób posługujących się tylko jednym językiem.

Osoba dwujęzyczna z definicji to ktoś, kto w równym stopniu opanował dwa języki, to osoba, która posiada umiejętności tworzenia zrozumiałych, komunikatywnych wypowiedzi.

Osoba wielojęzyczna definiowana jest jako ktoś, kto posiada umiejętności tworzenia, zrozumienia wypowiedzi ( niekoniecznie perfekcyjnych) w kilku językach. Jest to osoba, która posiada zdolności dopuszczenia w swoim umyśle istnienia interakcji językowych, doświadczeń kulturowych.

Takie spojrzenie na wielojęzyczność dotyka również pojęcia różnojęzyczności (występuje ona np. w dokumentacji Unii Europejskiej).

Nie oznacza więc to perfekcyjnej znajomości kilku języków, choć taki jest nasz cel i do tego chcemy dążyć w Szkołach Pro Futuro.

Pragniemy, aby nasi Uczniowie potrafili wykorzystać posiadaną wiedzę językową i umiejętności komunikacji z innymi, w wielu sytuacjach życiowych.

Oznacza to posiadanie umiejętności odnalezienia się w wielokulturowej rzeczywistością jaką cieszą się  Szkoły Pro Futuro.

Pragniemy uwrażliwić naszych Uczniów na podobieństwa i różnice pomiędzy językami oraz kulturami, systemami myślenia.

Opierając się na badaniach z dziedziny psycholingwistyki możemy odpowiedzieć na wątpliwości i nurtujące nas pytania wokół wielojęzyczności.

  • Dziecko o normalnych IQ może nie przyswoić nawet ojczystego języka jeśli nie rozpocznie obcowania z nim w odpowiednim momencie.
  • U dzieci, które uczą się od pierwszych lat dwóch lub wielu języków w początkowej fazie widać wyraźne opóźnienie w każdym z języków. Potrzebują po prostu więcej czasu.
  • Języki, w mózgu, nie są przechowywane osobno. Może zatem zdarzyć  się sytuacja, w której osoby wielojęzyczne mogą mieszać języki, zwłaszcza w początkowej, nieugruntowanej fazie ich przyswajania.
  • Osoby te natomiast posiadają łatwość przyswajania kolejnych języków.

Psycholingwistyka dowodzi, że osoby dwujęzyczne lub wielojęzyczne to jednostki, które posiadają większą elastyczność umysłu oraz większe zdolności poznawcze.

Znajomość języka wpływa również na postrzeganie świata, percepcję kolorów, przedmiotów i przestrzeni.

Metody nauczania języka obcego i ojczystego nie koniecznie muszą się różnić. Zależy to od wieku uczącego.

Komisja Europejska promuje obecnie CLIL (Content and Language Integrated Learning) czyli zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe. Jest to edukacyjne podejście mające na celu rozwój wielojęzyczności w Europie. To dwa w jednym, przedmiot i język.

Podejście to rozwija się w Europie i może być wprowadzane na każdym etapie kształcenia.

Chcemy, aby Absolwent Szkół Pro Futuro był pełnoprawnym obywatelem współczesnej Wielojęzykowej i Wielokulturowej Europy.